ผ้าคลุมเตียง buahuas

บาวเฮ้าส์ เท็กซ์ไทล์

นับเป็นเวลามากกว่าทศวรรษที่ยุคแห่งบาวเฮ้าส์ได้ผ่านไป เป็นปรากฎการณ์ชั้นเยี่ยมของการออกแบบในรอบศตวรรษนี้ สถานที่ของ "บาวเฮ้าส์" ในประวัติสาสตร์การออกแบบแห่งศตวรรษที่ 20 ยังผลสองประการให้เกิดขึ้น คือ ในช่วงแรกเป็นการแสดงออกในแง่ศิลปะในเมืองไวมาร์ (ประเทศเยอรมันนี) และต่อมาภายหลังได้มีการพัฒนาขึ้นสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการยากที่จะได้เห็นเช่นนี้มาก่อน ช่างทอผ้ารับภาระหน้าที่ที่ท้าทายในงานออกแบบเท็กซ์ไทล์ เยี่ยงผู้มีความรู้ทางศิลปะอย่างน่าทึ่ง เขาได้ผลิตผ้าหลายชั้น เช่น ผ้าทอสองชั้น กับผ้าทอสามชั้น เป็นผลให้มีการเกิดขึ้นใหม่ ของการทอผ้าด้วยมือกับอาชีพการออกแบบเท็กซ์ไทล์สำหรับการผลิตในปริมาณมากๆ จากผลงานอันสุดยอดนี่ มีอิทธิพลอย่างน่าพิศวงที่ผ้าทอชนิดนี้ยังนิยมผลิตใช้กันอยู่จนปัจจุบัน

สั่งซื้อ สอบถาม ขอใบเสนอราคา ติดต่อ

Scroll to Top